Valborg

Majbrasa

I år blir Valborg äntligen av igen! Tillsammans med församlingen och Byalaget blir det majbål på grusplanen mellan Hjärups skola och Hjäruplundsskolan.

Bålet börjar vi att bygga c:a kl. 17:00, ju fler vi blir desto större bål. Själva Valborgsfirandet startar kl. 19:00.

Vi scouter går fackeltåg och tänder bålet. Alla får gå med i fackeltåget men du måste ha scouthalsduken på dig om du vill bära en fackla.