Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar är välkomna på årsmöte torsdagen den 17 februari, på scoutgården kl. 19:00.

Dagordning hittar du under ’Dokument’

Välkommen
//Styrelsen