Kårläger!

Dags för kårläger på Göransborg! |
21-22 Mars |

Mer info och länk till anmälan under Läger och Aktiviteter > Läger på Göransborg |

Lägerkostnad: 250kr per scout (max 500 kr per scoutfamilj) |

Välkommen!